Vårt bästa tips till dig som ska anlita en hantverkare är att lägga lite extra tid och kraft på att beskriva uppdraget så utförligt som möjligt. En utförlig beskrivning ger alltid fler och bättre svar från hantverkare.

Nedan har vi tagit fram en guide som hjälper dig att skapa en bra offertförfrågan.

 

Att skriva en offertförfrågan

Var detaljerad i din beskrivning över uppdraget. Tänk på vad som är viktigt för dig och specificera det i din offertförfrågan. Det kan handla om att du vill ha en särskild färg på väggarna eller en viss typ av lister. Om ni inte har kommit överens om detaljer så har hantverkaren rätt att använda sig av det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden. Bifoga bilder, skisser och ritningar i din offertförfrågan. Inför att större arbeten ska utföras kan det vara en god idé att anlita en arkitekt.

Kontakta flera hantverkare. Oavsett hur ni etablerar kontakt, genom Offert.ax eller genom rekommendationer från vänner och bekanta, är det viktigt att du vänder dig till fler än en hantverkare. Det ger dig möjlighet att jämföra deras offerter och referensjobb, så att du kan välja hantverkaren som du tror att är bäst för ditt uppdrag.

Boka ett platsbesök. För de flesta byggprojekt lönar det sig att boka ett platsbesök med hantverkarna du vill ha offert av. Det ger företagaren bättre möjlighet att inspektera omfattningen av projektet och du får en bättre och mer korrekt offert. Dessutom får du en bättre känsla för hantverkaren.

Billigast är inte alltid bäst. Om en hantverkare är mycket billigare än andra är det värt att fundera på vad det kan bero på. Det är betydelsefullt att du hittar en noggrann och erfaren hantverkare vars genomförda arbete kommer att motsvara dina förväntningar. Det är med andra ord viktigt att komma ihåg att lägst pris inte alltid innebär bäst värde.

Jämför offerter noggrant. Det kan vara skillnader i vad som ingår i hantverkarens offert. En del hantverkare kanske lämnar pris för hela arbetet och kan därför lämna en offert som vid en första anblick verkar vara dyrare. Andra hantverkare tar inte med allt arbete som krävs för att jobbet ska bli färdigt och kan därför verka vara billigare. När offerterna jämförs ska du kontrollera att de innehåller alla de delar du efterfrågar och att det tydligt framgår vad som ingår och eventuellt inte ingår.

Att välja hantverkare

Kontrollera företagets ekonomi. Det kan innebära risk för konkurs om hantverkaren har stora skulder eller betalningsanmärkningar. Uppgifter om betalningsanmärkningar kan beställas från Statens ämbetsverk på Åland.

Kontrollera företagets certifikat. Om uppdraget gäller ett våtrumsarbete är det viktigt att kontrollera att företaget har de certifikat som krävs.

Kontrollera att hantverkaren är försäkrad. Det kan du göra genom att be om försäkringsbevis. Det kan även vara orsak att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att säkerställa din bostadsförsäkrings omfattning.

Avtal

Skriv avtal. När du har valt hantverkare för ditt projekt är det en god idé att skriva ett avtal med denne. I avtalet bör arbetets omfattning, innehåll, pris och tidsplan framgå. Avtalet undertecknas av båda parter. Nedan finns en avtalsmall som tillhandahålls av Konkurrens- och konsumentverket.

Betala inte i förskott. Betala aldrig i förskott för material eller arbete som inte är slutfört. Vid större projekt kan det vara vanligt att betala rater efter att olika moment av projektet har slutförts.

På Konkurrens- och konsumentverkets hemsida finns det mer information om vad som är bra att tänka på och även en avtalsmall. Följ länken: https://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/kop-forsaljning-och-avtal/byggandet-och-renovering/renovering/