1. Allmänt

Alandia Online Solutions Ab, med FO-nr 3172200-6, (“Offert.ax”) tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) i vilken privatpersoner och juridiska personer (“Konsumenter”) kan beskriva ett uppdrag de behöver hjälp med och där Offert.ax förmedlar uppdraget till matchande företag (“Företagen”).

Tjänsten är kostnadsfri för Konsumenten och Konsumenten är inte skyldig att anlita de tjänster som Tjänsten förmedlar till Konsumenten.

När företaget har erhållit konsumentens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i upphandlingen. Genom att skicka en förfrågan accepterar Konsumenten de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Tjänsten.

 

2. Användning av Tjänsten och skyldighet att följa finsk lag

Tjänsten har inte någon ansvarig utgivare och således svarar varje Konsument som väljer att använda Tjänsten själv för straffrättsligt material. Konsumenten ansvarar även för att allt innehåll som skapas och laddas upp i Tjänsten inte strider mot finsk lag eller tredjeparts rättigheter samt samt att det inte har ett innehåll som kan uppfattas som kränkande eller stötande för vare sig folkgrupper eller enskilda individer. Offert.ax har rätt att radera uppdragsförfrågningar om villkoren bryts, vidare kan Konsumenten också bli permanent avstängd från Tjänsten.

Det ankommer på Konsumenten ansvar att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Tjänsten är korrekta och aktuella. Konsumenten ansvarar också för att uppdragsbeskrivningen innehåller korrekt och relevant information om det uppdrag som Konsumenten önskar få hjälp med.

 

3. Ansvarsfrihet

Offert.ax är enbart förmedlare av tjänster mellan Konsumenter och Företag. Offert.ax är inte del eller juridisk part i de överenskommelser som ingås mellan Konsumenter och Företag. Offert.ax har inte något ansvar för eventuella tvister som uppstår mellan Konsumenten och Företaget, exempelvis vid utebliven betalning, bristfälligt arbete, arbete med skada eller fel som följd eller avtalsmissförstånd. Offert.ax kan inte hållas ansvariga för skada som uppkommer till följd av Offert.ax eller Tjänsten. Offert.ax kan inte krävas på ersättning.

 

5. Personuppgifter och integritetspolicy

Offert.ax värnar om din integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR). För att använda tjänsten krävs Konsumentens namn, e-postadress och telefonnummer. Konsumenten godkänner, och är införstådd med, att Offert.ax vidareförmedlar Konsumentens kontaktuppgifter till Företag anslutna till Offert.ax. Informationen delges via e-post till Företagen. Konsumenter godkänner att Offert.ax kan ta del av Konsumentens kontaktuppgifter samt övrig information som denne har lämnat i sin projektförfrågan och ger vidare Offert.ax rätt att kontakta Konsumenten via e-post, telefon eller SMS för att informera om tjänster, erbjudanden eller i annat informationssyfte.

  

6. Kontaktuppgifter

Alandia Online Solutions Ab
Neptunigatan 7
22100 Mariehamn
info@offert.ax