Cancelled

Faktura

Fakturan från:

Neptunigatan 7
22100 Mariehamn
Åland, Finland

FO-nr: 3172200-6

Fakturanummer 1184
Fakturadatum 31.10.2022
Förfallodatum 14.11.2022
Att betala 296,11 €
Fakturan till:
YB-produkter

Kullskärsvägen 36
22240 Hammarland

FO 2091808-9
Kundnummer 10183

Prenumerationsavgift Offert.ax

Antal Typ AvgiftEv. justeringDelsumma
12 Månader

Prenumerationsavgift perioden 01.11.2022 - 31.10.2023

19,90 €0.00%238,80 €
Delsumma 238,80 €
Moms 57,31 €
Att betala 296,11 €

BANK: Ålandsbanken AB
IBAN: FI4466010010657237
BIC/SWIFT: AABAFI22

Vänligen bifoga fakturanummer i betalningen.