Cancelled

Faktura

Fakturan från:

Neptunigatan 7
22100 Mariehamn
Åland, Finland

FO-nr: 3172200-6

Fakturanummer 1173
Fakturadatum 31.10.2022
Förfallodatum 14.11.2022
Att betala 296,11 €
Fakturan till:
Rosings El

Kvarngränd 1 A 4
22100 Mariehamn

FO 2283144-6
Kundnummer 10165

Prenumerationsavgift Offert.ax

Antal Typ AvgiftEv. justeringDelsumma
12 Månader

Prenumerationsavgift perioden 01.11.2022 - 31.10.2023

19,90 €0.00%238,80 €
Delsumma 238,80 €
Moms 57,31 €
Att betala 296,11 €

BANK: Ålandsbanken AB
IBAN: FI4466010010657237
BIC/SWIFT: AABAFI22

Vänligen bifoga fakturanummer i betalningen.