Paid

Faktura

Fakturan från:

Neptunigatan 7
22100 Mariehamn
Åland, Finland

FO-nr: 3172200-6

Fakturanummer 1216
Fakturadatum 27.03.2023
Förfallodatum 10.04.2023
Att betala 296,11 €
Fakturan till:
CB Konstruktion Ab

Skillnadsgatan 8
22100 Mariehamn

FO 2742064-6
Kundnummer 10115

Prenumerationsavgift Offert.ax

Antal Typ AvgiftEv. justeringDelsumma
12 Månader

Prenumerationsavgift perioden 01.04.2023 - 31.03.2024

19,90 €0.00%238,80 €
Delsumma 238,80 €
Moms 57,31 €
Att betala 296,11 €

BANK: Ålandsbanken AB
IBAN: FI4466010010657237
BIC/SWIFT: AABAFI22

Vänligen bifoga fakturanummer i betalningen.