Paid

Faktura

Fakturan från:

Neptunigatan 7
22100 Mariehamn
Åland, Finland

FO-nr: 3172200-6

Fakturanummer 1202
Fakturadatum 29.12.2022
Förfallodatum 12.01.2023
Att betala 74,03 €
Fakturan till:
Kattby Bygg

Örtvägen 18
22100 Mariehamn

FO 2889971-6

Prenumerationsavgift Offert.ax

Antal Typ AvgiftEv. justeringDelsumma
3 Månader

Prenumerationsavgift perioden 28.12.2022 - 31.03.2023

19,90 €0.00%59,70 €
Delsumma 59,70 €
Moms 14,33 €
Att betala 74,03 €

BANK: Ålandsbanken AB
IBAN: FI4466010010657237
BIC/SWIFT: AABAFI22

Vänligen bifoga fakturanummer i betalningen.