Paid

Faktura

Fakturan från:

Neptunigatan 7
22100 Mariehamn
Åland, Finland

FO-nr: 3172200-6

Fakturanummer 1225
Fakturadatum 11.10.2023
Förfallodatum 25.11.2023
Att betala 296,11 €
Fakturan till:
AX Service Ab

Spirgränd 1
22240 Hammarland

FO 3286215-8

Prenumerationsavgift Offert.ax

Antal Typ AvgiftEv. justeringDelsumma
12 Månader

Prenumerationsavgift perioden 12.08.2023 - 11.08.2024

19,90 €0.00%238,80 €
Delsumma 238,80 €
Moms 57,31 €
Att betala 296,11 €

BANK: Ålandsbanken AB
IBAN: FI4466010010657237
BIC/SWIFT: AABAFI22

Vänligen bifoga fakturanummer i betalningen.